• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Główne metody przeprowadzania wyceny przedsiębiorstw
Odpowiednio przeprowadzona wycena spółek jest niezwykle istotna, jeżeli planuje się ją potem zastosować chociażby przy zbyciu. Z tego też powodu w pierwszej kolejności trzeba ustalić sprawdzonych specjalistów, którzy zajmą się tą sprawą, z doświadczeniem i praktyką przy realizacji tego typu zleceń. Najdrobniejszy nawet szczegół, taki jak na przykład utrata wartości aktywów ma ogromne znaczenie, co potem w dużym stopniu zaważyć może na końcowej kwocie. Dużo zależy też od rodzaju przyjętej wyceny, obecnie najpopularniejsze są trzy z nich. Porównawcza metoda polega na tym, że wartość firmy szacuje się w oparciu o konkurencyjne firmy działające w branży sprzedającego. W przypadku metody majątkowej sumuje się wszystkie aktywa firmy, a potem zmniejsza otrzymaną wartość o pasywa. Stosowaną dość często przez specjalistów jest także metoda dochodowa, przy niej z kolei bazą są zakładane dochody przedsiębiorstwa, pomniejszone o wydatki wiążące się z prowadzenie działalności.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.